Måleri

olja på duk

skuggor som viskar 100×130
tystnadens grönska 120×100
förklädda minnen 100×120
lika stor som världen 100×120
hur långt hinner vi i skymningen 100×120
tidens ögonlock 100×120
långt inne i livet 148×96