lisbeth boholm


Like a crown 

Symboliskt kan man bära mycket som en krona
det kan växa trassel och tankar
en slags stolthet över det vardagliga
det allmänmänskliga, något vi delar, livsvillkor eller värden, 
som vi vill försvara och som inger mod och hopp.

May Lindholm och Lisbeth Boholm är två konstnärer som trivs med att ställa ut tillsammans och ha en dialog under arbetsperioden. Like a crown är den arbetsperiod som visas i Skellefteå konstförenings regi i april, där May visar skulptur och Lisbeth måleri.
De driver även konstutbildningen på Fornby folkhögskola tillsammans. Det är processen som är drivkraften i ateljén och gör undervisningen intressant. Man blir ju aldrig klar. Det finns en vila i det provisoriska.